Liiketoiminnan aloittaminen

Uusyrityskeskukset.fi - Liiketoiminnan aloittaminen
Menestyksekäs liiketoiminta edellyttää yrittäjältä velvollisuuksien täyttämistä ja hyvä työmotivaatio pitää pyrkiä säilyttämään. Yrittäjän vapaus tuo mukanaan vastuuta omasta onnistumisesta ja on tärkeää, että kaikki tekeminen lähtee kovasta halusta tehdä työtä yrityksen eteen. Yrittäjäksi ryhtymistä tulee harkita useasta näkökulmasta ja ajatusta kannattaa ajan kanssa kypsytellä, sillä se on hyödyllistä valmistautumista kohti yrittäjyyttä.

Liiketoimintasuunnitelma toimii suunnannäyttäjänä

Liiketoimintasuunnitelma kuvailee yrityksesi liikeidean, toiminnan tarkoituksen, strategian, markkinat sekä taloudellisen ja rahoituksellisen ennusteen. Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä dokumentti varsinkin yrityksen käynnistysvaiheessa ja se ei ainoastaan mittaa yritystoiminnan edistymistä, vaan se osoittaa suunnitelmasi rahoittajille, kuten esimerkiksi pankille.

Dokumenttina liiketoimintasuunnitelma on keskeinen työkalu, joka soveltuu yritystoimintasi esittelyyn ja arviointiin. Kyseessä on elävä suunnitelma, jota tulisi päivittää yritystoiminnan edetessä. Liiketoimintasuunnitelman avulla voidaan varmistaa, että yrityksesi on oikealla kehityspolulla.

Puhtaaksi kirjoitettu suunnitelma helpottaa selkiyttämään ajatuksesi ja työskentelemään suunnitelmien mukaisesti. Kohdatessasi vaikeuksia, liiketoimintasuunnitelma helpottaa paluuta suunnitelman mukaiselle kehityspolulle.

Yleensä liiketoimintasuunnitelman aikajakso on kaksitoista kuukautta, jolloin se pyritään tekemään kuukausitarkkuudelle. Investoinnit ja taloussuunnitelmat laaditaan kestoltaan ainakin 2-3 vuoden mittaiseksi. Jos suunnitelmajaksoa pidennetään, kuukausikohtainen tarkkuus ei enää ole tarkoituksenmukaista.

Suosittelemme kuvaamaan liiketoimintasuunnitelmaan yleiskatsauksen aiotusta toimialastam mitä liiketoiminnassasi aiot tehdä, oma ainutlaatuinen myyntityösi asiakasmarkkinoilla sekä kilpailuetusi muihin kilpailijoihin nähden. Lisää myös kuvaukset siitä, kuinka toteutat tuotantosi tai palvelusi ja keneltä hankit tarvikkeet.

Yrityksesi markkinointi‑ ja myyntistrategia on syytä myös valmistella. Kerro esimerkiksi, kuinka monta uutta asiakasta sinun on saatava ja mikä on tyypillisesti yhden asiakkuuden kesto. Liiketoimintasuunnitelma kuvaa myös mihin yritystoimintasi perustuu, ketkä henkilöt siihen liittyy ja sitoutuu, minkälaisia kiinteistö‑, kone‑, ja laiteinvestointeja tarvitaan. Lisää tarvittaessa myös muut investoinnit.

Yritysneuvontaa kannattaa hyödyntää liiketoimintasuunnitelman kehittelyssä ja arvioinnissa. Taloussuunnitelma pitää sisällään suunnitelmat muun muassa voittoon pääsemiseksi, suunnitelman kustannuksista, kassavirta- ja myyntiennusteesta. Taloussuunnitelman suurin tavoite on ennaltaehkäistä tappiokierteeseen joutumista.

Moni aloittava yritys joutuu toteamaan karun todellisuuden siitä, että rahaa kuluu alussa enemmän, kuin sitä tulee yrityksen kassaan. Kassavarojen riittävyyden varmistaminen ja rahoittajien kanssa neuvotteleminen on helpompaa, kun liiketoimintasuunnitelma on riittävän tarkalla tasolla.

Suosittelemme asettamaan itsellesi tavoitteita, kun suunnittelet ja kirjoitat liiketoimintasuunnitelmaasi. Mieti kenelle ja miten haluat myydä palveluitasi? Arvioi realistisesti keitä asiakkaasi ovat, jotka tarvitsevat palveluitasi ja pyri tuntemaan heidän tarpeet mahdollisimman hyvin.

Ajankäyttöä on syytä myös arvioida. Kuinka paljon todellisuudessa voit käyttää aikaa palveluiden tuottamiseen? Yritystoimintaa harjoitettaessa aikaa menee moneen muuhunkin asiaan, kuin asiakaspalveluun tai palveluiden tuottamiseen. Lisäksi vapaa‑ajalle ja perhe‑elämälle täytyy löytää tilaa ja aikaa.

Kun pysyt innostuneena ja säilytät myönteisen mielen, saavutat ajan kanssa tavoitteesi, jotka aluksi tuntuivat vain unelmilta. Saatat löytää uusia ratkaisuja ja luoda jotain uutta yritysmaailmassa. Asiantuntija‑alalla olet kenties yrityksesi ulospäin näkyvin osa ja tämäkin seikka kannattaa ottaa kunnolla huomioon.

Saatat olla asiakkaasi silmin yrityksesi tärkein brändi. Myönteisyytesi, intohimosi ja vankka ammattitaitosi yhdessä mahdollistavat kannattavien ja pitkäkestoisten asiakkuuksien syntymisen.

Netistä löytyy valmiita liiketoimintamalleja ja niitä on saatavilla runsaasti, muun muassa YritysSuomella ja lisäksi monilla muilla alan toimijoilla on omia versioita. Kannattaa tutustua rauhassa eri vaihtoehtoihin, ja valitse niistä itsellesi sopivin. Kun olet löytänyt omia tarpeitasi parhaiten palvelevan mallin, pitäydy kiinni valinnassasi.

Yrityksen perustaminen

Seuraavia asioita tulisi pohtia ennen yrityksen perustamista:

  • Löytyykö liikeideallesi markkinoita?
  • Mieti realistisesti, että onko liikeideasi kannattava?
  • Pystytkö tuottamaan asiakkaiden tarvitsemat palvelut?
  • Mikä on alan kilpailutilanne?
  • Onko yritysrahoitus kunnossa tai saantiin edellytykset?
  • Oletko valmis ottamaan riskejä ja mikä on stressinsietokykysi?
  • Oletko riittävän ammattitaitoinen valitsemallasi toimialalla?
  • Tiedätkö todella, mitä yrittäjyys vaatii?

Kaikki toiminta lähtee liikeideasta ja uusyrityskeskukset auttavat liikeideasi jalostamisessa kohti toteutuskelpoista mallia. Suosittelemme varaamaan ajan sinua lähimpänä olevaan uusyrityskeskukseen ja ennen tapaamista suosittelemme lukemaan yrityksen perustamisesta lisätietoa täältä: Yrityksen perustaminen

Tässä artikkelissa ohjeistimme liiketoimintasuunnitelman toteuttamisesta, jossa tulisi kuvailla kuinka aiot liikeideasi toteuttaa, jotta saat määriteltyä selkeät tavoitteet yritystoiminnallesi. Yrityksesi liiketoiminta tulisi olla huolellisesti suunniteltua, ennen varsinaisen toiminnan aloittamista.

Kun yritys perustetaan, on yritysmuodon valinta mietittävä tarkkaan. Yritysmuotojen välillä eroina ovat muun muassa perustajien määrä, pääoman saatavuus, vastuunjako, voiton ja vastuun jakaminen, sekä tietenkin verotus. Valitessasi yritysmuotoa on hyvin tärkeää, että otat huomioon kaikki eri yritysmuotojen ominaispiirteet. Mieti tarkkaan, mikä yritysmuoto sopii sinulle ja sinun tilanteeseesi parhaiten.

Yrityksen nimen valinnan jälkeen ja kun yhtiön tai osuuskunnan perustamisasiakirjat saatu valmiiksi, on seuraavaksi aika rekisteröidä yritys. Yritys rekisteröiminen hoidetaan tekemällä perusilmoitus kaupparekisteriin.

Yksi tärkeä seikka yritystä perustaessa tulisi ottaa huomioon, joka on luvanvaraisuus. Ota selvää vaaditaanko suunnittelemasi yritystoiminnan harjoittamiseen lupia, rekisteröintiä tai ilmoitusta viranomaisille. Yrittäjään itseensä, liiketiloihin tai itse toimintaan voi lisäksi kohdistua erityisiä vaatimuksia, jotka tulisi ennalta selvittää.

Yritystoiminnan voi alkuun aloittaa kotoa käsin, mutta jotkut tarvitsevat heti liiketilat käyttöönsä, jotta yritystoiminnan aloittaminen on mahdollista. Tämä seikka tulisi myös miettiä alkuun, että mitkä vaatimukset toimitilojen tulisi täyttää.

Monille yrittäjille keskeinen sijainti, lastauslaituri, varasto, henkilöstötilat tai hyvät pysäköintimahdollisuudet voivat olla avaintekijöitä tilojen valinnassa. Muista huomioida, että liiketilojesi on vastattava viranomaisten vaatimuksia. Vaatimukset riippuvat siitä, minkälaista toimintaa tiloissa aiotaan harjoittaa.

Patentin, mallisuojan tai tuotemerkin hakeminen Patentti- ja rekisterihallituksesta on tarpeellista, mikäli haluat suojata yrityksesi valmistamat tuotteet tai palvelun. Jos olet tehnyt jonkin teknisen keksinnön, voit hakea patenttisuojaa. Tuotemerkillä suojataan taas tuotteesi nimeä tai logoa. Mallisuojaa voidaan hakea erityisen ulkonäön omaavalle tuotteelle.

Suojaa hakemalla voidaan estää muita kilpailijoita hyötymästä keksinnöistäsi ja samalla turvataan oma investointi tuotteeseen tai tuotekehitykseen. Myös rahoittajien houkutteleminen on huomattavasti helpompaa, sillä patenttioikeudet voidaan myydä tai lisensoida.

Muista myös vakuuttaa itsesi ja yrityksesi, sillä kotivakuutus ei koske yritystäsi. Mieti tarkkaan minkälaisen vakuutusturvan sinä ja yrityksesi tarvitsette. Ota yhteyttä eri vakuutusyhtiöön, käy vakuutustarpeesi läpi ja kilpailuta vakuutusyhtiöt hintojen puolesta.