Yritysrahoitus

Uusyrityskeskukset.fi - Yritysrahoitus kuntoon aloittavalle yrittäjälle

Yritysrahoitus tulee väistämättä kyseeseen, kun liiketoiminnan aloittaminen vaatii alkuinvestointeja, eikä yrittäjällä ole käytössä tätä varten omaa pääomaa. Joskus myös liiketoiminnan laajentaminen vaatii lainarahaa, jotta yritystoiminta saa tarvittavan kasvusysäyksen ja yritysrahoitus voidaan käyttää esimerkiksi varaston kasvattamiseen tai käyttöpääomapuskurina.

Pankin kautta haetut yrityslainat ovat vakuudellisia lainoja ja lainan vakuudeksi vaaditaan käsirahaa tai muita arvopaperien panttauksia. Pääsääntöisesti alkaville yrittäjille pankit eivät myönnä lainaa ja yrityksen täytyy olla harjoittanut liiketoimintaa vähintään kaksi vuotta. Tämä voi toimia monelle liiketoimintaa suunnittelevalle henkilölle esteenä, eikä yritystoimintaa saada käynnistettyä.

Vakuudettomille yrityslainoille on aina ollut suuri kysyntä ja onneksi tähän on reagoitu markkinoilla. Haenyt.fi:n tarjoama yrityslaina soveltuu kaiken kokoisille yrityksille ja myös alkavat yrittäjät voivat hakea palvelusta vakuudetonta yrityslainaa.

Listasimme vakuudettoman yrityslainan käyttökohteita:

  • Tekes tuen hakemista varten siltarahoituksena
  • Rakennusalan hankkeissa
  • Liiketoimminnan aloittamisen vaatimat alkuinvestoinnit
  • Osana kauppasummaa yrityskaupoissa

Starttiraha tukee alkavaa yrittäjää

Liiketoiminnan aloittamista varten on saatavilla myös henkilökohtaista taloudellista tukea eli starttirahaa. Starttiraha on valtion myöntämää harkinnanvaraista toimeentulotukea yrittäjälle ja se on tarkoitettu yrittäjälle, joka siirtyy päätoimiseksi yrittäjäksi. Starttirahaa voidaan myöntää myös useammalle aloittavalle päätoimiselle yrittäjälle, jotka aloittavat työskentelyn samassa yhtiössä.

Jotta starttirahan voi saada, henkilö ei voi nostaa muita tukia, eikä yritystoiminnan ohessa saa olla muita tulonlähteitä kuin alkavan yritystoiminnan tulot. Starttiraha on henkilökohtaista, verotettavaa tuloa, joka maksetaan suoraan yrittäjälle oman elinkustannuksien rahoittamista varten.

Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja täten mahdollistetaan omaehtoinen työllistyminen. Starttiraha toimii yrittäjän toimeentulon turvana sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan ajallisesti vaativan. Starttirahaa voidaan myöntää kuitenkin enintään 18 kuukauden ajaksi.

Tuen myöntämisen vaatimuksina ovat muun muassa yrittäjäkoulutus tai -kokemus, sekä edellytykset kannattavaan toimintaan ja se että sen on tarpeellista toimeentulon kannalta. Yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty. Aloittamisella tarkoitetaan lähinnä kaupallisen yritystoiminnan aloittamista, ei toiminnan suunnittelua eikä järjestelyä.

Eli suunnitelmissa ja valmisteluissa yritys voi olla hyvinkin pitkällä, kunhan kaupallista yritystoimintaa ei ole aloitettu, niin toiminta ei ole vielä aloitettu starttirahan myöntämisen näkökulmasta. Yrityksen voi rekisteröidä jopa kaupparekisteriin, jos halutaan suojata toiminimi, eikä sitä lasketa toiminnan aloittamiseksi. Suosittelemme kuitenkin keskustelemaan paikallisen työ- ja elinkeinotoimiston starttirahakäsittelijän kanssa etukäteen kyseisestä menettelystä.

Toiminnan aloittamiseksi katsotaan, kun yritys rekisteröityy ennakkoperintärekisteriin ja voi täten laskuttaa. Kun on kysymys starttirahasta ja sen myöntämiseen vaikuttavista asioista, kannattaa olla hyvisssä ajoin yhteydessä paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon. Suunnitelmista kannattaa kertoa, jotta saa selkeät ohjeet, kuinka starttirahahakemisen kanssa tulisi edetä.

Starttiraha muodostuu perustuesta, jonka suuruus on 32,40 euroa päivässä ja se maksetaan viideltä päivältä viikossa. Perustuki turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, minkä yrityksen käynnistäminen vaatii, mutta starttirahaa voidaan enintään maksaa 12 kuukaudelta. Starttirahaa myönnetään yleensä kahdessa osassa, aluksi 6 kuukauden ajaksi ja jatkoa voi hakea vielä toiset 6 kuukautta.

Työ- ja elinkeinotoimistoilla on halutessaan mahdollisuus pyytää lausunto ulkopuoliselta asiantuntijalta starttirahahakijan suunnitellun yritystoiminnan kannattavuudesta. Uusyrityskeskukset antavat tarvittaessa lausuntoja Työ- ja elinkeinotoimistoille. Suosittelemme tiedustelemaan lähimmästä Työ- ja elinkeinotoimistosta tai uusyrityskeskuksesta paikallisesta toimintamallista.